Proč vznikl tento web

Jsme rádi, že jste přišli na tento web a děkujeme za čas, který tu strávíte studiem dostupných informací.

 

Proč tento web vznikl? Jaký je jeho cíl? 

Tento web je určitou odezvou na fungování úředníků, v tuto chvíli především z magistrátu města Most.

Zatímco město má v podstatě neomezený prostor zveřejňovat cokoli v jakkoli dezinterpretované podobě na hojně navštěvovaném webu města i dále mediálně prezentovat, občané jsou omezeni na několikaminutové vystoupení na zastupitelstvu před publikem v podobě zastupitelů a pár desítek angažovaných občanů, kteří na zastupitelstvu, často pouze za účelem apelace vlastních zájmů, jsou.

Máme za to, že být voleným zástupcem sebou rovněž přináší řadu právních i etických povinností. Historicky si občané volili ze svého středu právě ty kvalifikované, aby hájili jejich společné zájmy nejlépe, jak umí. Že je součástí hájení zájmů společnosti i hájení zájmů vlastních vůbec nemusí být problém.

Problém je, pokud úředník vykonává svoji práci mizerně, nekvalifikovaně, nezákonně, zjevně zneužívá skutečnosti, že má sám v podstatě neomezený čas pro prosazování vlastních zájmů, v čemž mu občan mající svoji práci nemůže v žádném případě konkurovat.

Jsme názoru, že je legitimním právem občanů vědět, jak jimi volení zástupci a zaměstnanci úřadů vykonávají svoji práci i z pohledu, ke kterému se “normální” občan nedostane, a tak jistě přijmou zde prezentovaní zaměstnanci úřadu i volení představitelé s pochopením, že výsledky jejich práce budeme publikovat s humorem sobě vlastním.


Veškeré, na tomto webu zveřejňované listiny, dokumenty, zvukové záznamy apod. jsou zveřejněny se souhlasem konkrétních osob – samozřejmě těch, které nekonají svoji činnost jako úředníci příslušného úřadu a tedy jejich projev nemá charakter osobní povahy, který by vyžadoval jejich souhlas. Lze ale předpokládat, že úředníci jsou na svoje díla náležitě hrdí, a tak jistě jejich zveřejněním budou nadšeni.